FLYING ELEPHANT

INVESTOR, UTVIKLER OG FORVALTER AV UNIKE MERKEVARER

HUS

INNOVATIV UTVIKLER AV EIENDOM

HOST

INVESTOR OG AKTIV FORVALTER AV EIENDOM

TRIBE HOTELS

EN AV SKANDINAVIAS STØRSTE OG MEST EFFEKTIVE HOTELLOPERATØRER

FIRST HOTELS

«YOUR SECOND HOME IS FIRST» – EN AV SKANDINAVIAS LEDENDE HOTELLKJEDER

Flying Elephant

STRATEGI:

Fra stabilisering og konsolidering til fokus på vekst

Flying Elephant AS investerer i, utvikler og driver unike forretningskonsept. Konsernet har målsetning om en differensiert portefølje av selskaper tuftet på sin kjernekompetanse.

Historisk har konsernet hatt et sterkt fokus på hotellbransjen, gjennom hotelldriftsselskapet Tribe Hotels, hotellkjeden First Hotels, hotellinvestorselskapet Host Hoteleiendom og eiendomsutviklingsselskapet HUS. Konsernet har over 20 års erfaring innen bransjen, og har gjennom sine ansatte, ledelse og driftsapparat markedsledende kompetanse innenfor sine felt.

Konsernets kultur er befestet i verdiene: JOY, CARE & INNOVATION

Konsernet har i de seneste årene opplevd sterk positiv resultattrend. Datterselskapene fremstår i dag som effektive på sine respektive felt, etter å ha vært gjennom en transformasjonsfase hvor drifts- og forretningsmodell har blitt styrket og spisset. Flying Elephant har gjennom transformasjonen bevist at konsernet mestrer både motgang og tilpasning. Soliditeten og likviditeten er god, og konsernet er kontinuerlig på utkikk etter nye muligheter for videre vekst.

Transformasjonen har vært en stegvis reise, gjennom fokus på langsiktige målsetninger samtidig som at tiltakene til enhver tid har vært tilpasset selskapet tilstand. Fra en stabiliserings- og senere konsolideringsfase, beveger Flying Elephant seg nå inn i en fase hvor det igjen fokuserer på vekst gjennom å investere i eksiterende eiendeler og organisasjon, samt nye muligheter.

 

Stabilisere og forbedre kjernefunksjoner

Kostnadskutt for å sikre likviditet

Implementere effektiv forretnings- og driftsmodell

Fokusert markedsføring, salg og distribusjon

 

Renovere og optimalisere eiendomsporteføljen

Utvikle og vokse rundt kjernekompetanser

Utnytte synergier og stordriftsfordeler