Flying Elephant

Om Tribe Hotels:

Tribe Hotels er konsernets hotelldriftsselskap og driver salgs- og kostnadseffektiv hotelldrift gjennom oppfølging, opplæring og tilgang til sentraliserte driftstjenester. Tribe Hotels drifter til sammen over 30 hoteller i Skandinavia. Hotellene har flere forskjellige eiere, blant annet søsterselskapet Host som eier 17 av eiendommene.

Tribe Hotels er et selvstendig selskap som alltid ønsker å finne den optimale samarbeidspartneren for det enkelte hotellet, uavhengig av hotelleier og hotellkjede.

SISTE NYHETER

PORTFOLIO

NORWAY

SWEDEN

DENMARK