Stø kurs for Flying Elephant

Hotellkonsernet Flying Elephant, som blant annet eier hotellkjeden First Hotels, eiendomsselskapet Host Hoteleiendom og driftskjeden Tribe Hotels, kan vise til solide resultater for 2017. 2017 var for Flying Elephant et solid år og i henhold til langsiktige planer. Alle datterselskap leverer positive resultater før av- og nedskrivninger, og tilføres betydelige investeringer for å fortsette den positive utviklingen. – Vi er inne i en viktig tid og begynte i 2017 en storstilt satsing hvor samtlige datterselskap blir vesentlig opprustet. Dette kommer gjestene våre til gode gjennom nye hotellprosjekter, gjennom omfattende renoveringer og gjennom en