POSTED IN: Tribe hotels nyheter // tirsdag, august 7th, 2018

Hotellkonsernet Flying Elephant, som blant annet eier hotellkjeden First Hotels, eiendomsselskapet Host Hoteleiendom og driftskjeden Tribe Hotels, kan vise til solide resultater for 2017.

2017 var for Flying Elephant et solid år og i henhold til langsiktige planer. Alle datterselskap leverer positive resultater før av- og nedskrivninger, og tilføres betydelige investeringer for å fortsette den positive utviklingen.

– Vi er inne i en viktig tid og begynte i 2017 en storstilt satsing hvor samtlige datterselskap blir vesentlig opprustet. Dette kommer gjestene våre til gode gjennom nye hotellprosjekter, gjennom omfattende renoveringer og gjennom en storstilt teknologisatsing, sier Asmund Haare, eier og styreleder i Flying Elephant.

Konsernresultatene viser en omsetning på nesten 1 milliard og et resultat før av- og nedskrivninger på i overkant av 100 millioner kroner. Justert for salgsgevinst i 2016, er begge resultatene på nivå med fjoråret.

Innovativ vekst

Målet for satsingene er å utfordre etablerte bransjeoppfatninger ved blant annet å tenke nytt rundt selve hotellopplevelsen. Dette gjør hotellkjeden godt rustet for videre vekst.

– Vi er vitner til en enorm teknologisk utvikling som kan øke gjestetilfredsheten og kundelojaliteten, samtidig som den vil gi betydelige kostnadsbesparelser. Hotellnæringen har fortsatt ikke optimalisert mulighetene denne utviklingen gir. Dette ønsker vi å endre på og vårt mål er å sette nye bransjestandarder og være i første rekke i dette innovasjonsarbeidet. En ledende teknologisk plattform bereder samtidig grunnen for videre vekst, sier Haare.

Simultant med teknologisatsingen, optimaliserer konsernet egen hotellportefølje.

Vi vil se store synergier ved utviklingen av både nye hoteller og renovering av eksisterende. Dette vil bedre hotellporteføljen vesentlig, noe som i sin tur slår positivt ut for hotellkjedens anseelse, driftsselskapets omsetning og eiendomsselskapets soliditet, mener Haare.