FLYING ELEPHANT

INVESTOR, UTVIKLER OG FORVALTER AV UNIKE MERKEVARER

HUS

INNOVATIV UTVIKLER AV EIENDOM

HOST

INVESTOR OG AKTIV FORVALTER AV EIENDOM

TRIBE HOTELS

EN AV SKANDINAVIAS STØRSTE OG MEST EFFEKTIVE HOTELLOPERATØRER

FIRST HOTELS

«YOUR SECOND HOME IS FIRST» – EN AV SKANDINAVIAS LEDENDE HOTELLKJEDER