FLYING ELEPHANT

INVESTOR, UTVIKLER OG FORVALTER AV UNIKE MERKEVARER

HUS

INNOVATIV UTVIKLER AV EIENDOM

HOST

INVESTOR OG AKTIV FORVALTER AV EIENDOM

TRIBE HOTELS

EN AV SKANDINAVIAS STØRSTE OG MEST EFFEKTIVE HOTELLOPERATØRER

FIRST HOTELS

«YOUR SECOND HOME IS FIRST» – EN AV SKANDINAVIAS LEDENDE HOTELLKJEDER

Flying Elephant

Flying Elephant er et aksjeselskap som ble opprettet i 1993 av Asmund Haare etter at han hadde kjøpt fem hotelleiendommer i Sverige. Siden starten har konsernet hovedsakelig satset på skandinavisk hotellnæring gjennom datterselskapene Host Eiendom AS, Hotell Utvikling Selskap AS (HUS), Tribe Hotels AS og First Hotels AS. I løpet av disse årene har Flying Elephant utviklet seg til å bli en av de største driverne og eierne av hoteller i de tre landene. I dag har konsernet nærmere 100 hoteller i Sverige, Danmark, Norge, Island og Spania. Flying Elephant eier i tillegg flere større eiendommer hvor det planlegges næringsutvikling.

Om datterselskapene:

HUS er et utviklingsselskap hvor verdiene skapes gjennom utvikling, bygging og salg av prosjekter

Selskapet har har utviklet prosjekter som Vesterbro og Skt. Petri i København, Grand i Odense, Hotel G i Göteborg, Grims Grenka og Millienium i Oslo og Marin i Bergen

Host Hoteleiendom er et eiendomsselskap som skaper verdier gjennom å kjøpe, drive og selge hotelleiendom

Host eier per dags dato 17 eiendommer (16 hotell med til sammen mer enn 2 000 rom) over hele Skandinavia

Tribe Hotels er en salgsoffensiv og kostnadseffektiv hotelloperatør.

Tribe Hotels driver over 30 hoteller over hele Skandinavia, inkludert flere hotell i hver av de tre landenes hovedsteder.

First Hotels tilbyr konkurransedyktige franchiseavtaler, hovedsakelig bestående av markedsførings-, salgs- og distribusjonstjenester

First Hotels har en sterk posisjon i Skandinavia og porteføljen består av nærmere 100 sentralt beliggende hotell i Svirge, Norge, Danmark, Island og Spania