Flying Elephant

OM FIRST HOTELS

First Hotels er konsernets kjededriftsselskap. Selskapet skal utvikle og forvalte konsernets merkenavn «First Hotels» og tilbyr konkurransedyktige franchiseavtaler – hovedsakelig bestående av markedsførings-, salgs- og distribusjonstjenester.

First Hotels er en av Skandinavias ledende hotellkjeder og består per dags dato av nesten 100 hoteller. Selskapet er uavhengig av hotellets eier og operatør, men foreløpig er søsterselskapet Tribe Hotels den dominerende franchisetakeren.

First Hotels samarbeider med Thon Hotels og Global Hotel Alliance, noe som gir en utvidet og mer effektiv markeds- og distribusjonsplattform.

Verdikjede:

sales

SISTE NYHETER

PORTFOLIO

NORWAY

SWEDEN

DENMARK