POSTED IN: Performance News // Friday, August 28th, 2015

Flying Elephant er holdingselskapet i Flying Elephant-konsernet som blant annet omfatter hotellkjeden First Hotels, driftsselskapet Tribe Hotels og eiendomsselskapet Host Hoteleiendom.

Konsernet hadde i 2014 driftsinntekter på 907 millioner kroner, mens resultat før av- og nedskrivninger beløp seg til 85,4 millioner kroner. Dette er en nedgang fra fjoråret, da omsetning og resultat i sterk grad var preget av salget av tre større hoteller.
– Justert for salgsgevinst i 2013 og redusert volum som følge av færre hoteller, viser sammenlignbare tall en fremgang i den underliggende driften. Denne utviklingen har fortsatt inn i 2015, sier styreformann og eier, Asmund Haare.

Som planlagt
Driftsresultatet etter av- og nedskrivninger for 2014 viser et pluss på 0,6 millioner kroner.
– Islolert sett er resultatet svakt, men vi er i en omstillingsprosess og pilene peker i riktig retning. Resultatet er i tråd med vår langsiktige plan og som forventet. Datterselskapene viser positiv utvikling og vekstpotensialet til konsernet er stort, sier Haare.

Hotelloperatøren Tribe Hotels viste fremgang på en rekke områder i 2014 og hittil i år har selskapet ytterligere styrket omsetningen, resultatet og markedsandelene. For First Hotels fortsetter veksten, og kjeden har nå over 90 hoteller i porteføljen. Kjedeselskapet bidro alene med nær 12 millioner kroner av årets resultat før av- og nedskrivinger.
– Vi har signert ni hoteller i Norden så langt i år. Videre har vi tegnet en avtale i Spania om 32 hoteller. Dette viser at First Hotels har god akspet i det nordiske hotellmarkedet i tillegg til et betydelig internasjonalt utviklingspotensial, sier Haare.

Klar for investeringer
Eiendomsselskapet Host har i løpet av de siste årene realisert eiendommer for betydelige beløp og nedbetalt gjeld. Per i dag har selskapet en gjeldsgrad på mindre enn 40 prosent.
– Den lave belåningen viser at vi er posisjonert for nye investeringer. Blant annet vil renoveringsprosjekter av eksisterende eiendomsportefølje øke verdien og inntektene til selskapet, sier Haare.
Blant de store prosjektene er totalrenoveringen av First Hotel Grand Falun, som ble ferdigstilt tildligere i år, og renoveringen av First Hotel Reisen i Stockholm, som er påbegynt.

Les mer her:

http://www.dn.no/nyheter/naringsliv/2015/07/31/1801/First-Hotels/-alle-piler-peker-i-riktig-retning