POSTED IN: News // Friday, April 4th, 2014

Fredrik Skjøren er ansatt som ny markedsdirektør i First Hotels AS. Han er 45 år gammel kommer fra Teller AS hvor han over en 15-års periode har vært sentral i prosessen med å gjøre selskapet til en internasjonal aktør, blant annet som direktør for produkt- og forretningsutvikling.
Den nye markedsdirektøren i First Hotels har jobbet med internasjonale betalingsløsninger som Visa, MasterCard og American Express i en årrekke. Han har hatt flere ledende posisjoner, og har i tillegg til å vært sentral innen produkt- og forretningsutvikling også vært ansvarlig for å bygge opp markeds-avdelingen i Teller AS.

Nå tar han fatt på jobben med å videreutvikle digitaliserings- og marketing funksjonene i den skandinaviske hotellkjeden.

– Urealisert potensial

– First er en kjede med mange spennende hoteller og produktkonsepter. Jeg har identifisert et urealisert potensial i å videreutvikle eksisterende og ny kundemasse, og få enda flere fornøyde gjester til å benytte seg av våre hoteller. Gjør vi dette med en analytisk og innovativ tilnærming, har jeg stor tro på at First Hotels vil oppleve en god effekt av det kompetansefeltet jeg nå bidrar med inn i ledelsen, sier Skjøren.

Digitalisering og effektivisering

First Hotels har i de siste årene satset på digitalisering og effektivisering av distribusjonskanalene. Dette skal nå ytterligere intensiveres.

– Det er viktig at vi er til stede i de kanalene gjestene ønsker å bestille sitt hotellopphold. Sammen med flere av våre samarbeidspartnere skal vi finne enda bedre og kostnadseffektive løsninger samt aktiviteter som vil bidra til øke tilstrømningen til våre hotell, sier Fredrik Skjøren.

Forsterker ny giv

Roar Ingdal, som tiltrådte som adm. direktører i First Hotels fra nyttår etter å i fem år ha vært en del av konsernledelsen i Nordic Choice Hotels, er godt fornøyd med at Skjøren valgte å begynne i First Hotels.

– Jeg er veldig fornøyd med å få Fredrik med på laget. Han har en unik og dokumentert erfaring i å utvikle konsepter som genererer vekst, en kompetanse han har ervervet blant annet etter å ha jobbet med kjente internasjonale merkevarer over lang tid. Han har i tillegg en flott kombinasjon av sterk teknisk innsikt og kommersiell legning. Vi har stor tro på at dette skal bidra til at vi vil nå våre forretningsmessige mål i tiden som kommer, sier adm. dir. Roar Ingdal.